28/10/10  Giới thiệu  181
Thắc mắc, trao đổi, ý kiến phản hồi liên hệ: - Quản trị: Nguyễn Ngọc Anh (Mail: anhviettri@gmail.com - Sđt: 0976242328) - Trưởng ban biên tập: Thầy Nguyễn Văn Thảo - Hiệu trưởng nhà trường (Sđt: 0915013094)
 26/10/10  Giới thiệu  299
Chương trình hành động của nhà trường năm học 2010-2011 là : Nâng cao năng lực hệ thống quản lý giáo dục, đổi mới quản lý tài chính và đẩy mạnh huy động các nguồn lực giáo dục; phát triển trường lớp, củng cố tăng cường cơ sở vật chất thiết bị giáo dục, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; chăm ...