Đồng diễn hát Xoan “Xe chỉ vá may” của cô và trò trường Tiểu học Hòa Bình nhân Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11