Tiết mục tham gia hội thi "Giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi" năm học 2018 - 2019