Tiết mục tham gia hội thi "Tiếng hát Thầy và trò" của trường Tiểu học Hòa Bình