Trường Tiểu học Hòa Bình - Ngôi trường mới sau 17 năm chờ đợi