Chèn công thức hoá học và phân tử trong Word

Microsoft Word là công cụ tuyệt vời để định dạng văn bản, nhưng nếu bạn muốn chèn công thức hoá học hay phân tử thì sao ? Cảm ơn một add-in mới, miễn phí dành cho Word, bây giờ bạn có thể chèn trực tiếp công thức hoá học và phân tử chất lượng cao từ thanh Ribbon trong Word.

Dù bạn sử dụng công thức hoá học hàng ngày hay thỉnh thoảng muốn khám phá cấu tạo hoá học thì đây là cách tuyệt vời để làm điều đó với các công cụ mà bạn đã có trên máy tính. Nó cũng giúp làm bài tập dễ dàng hơn một tí nếu bạn đang chiến đấu với môn hoá học ở trường phổ thông hay đại học.

Links

Download Chemistry Add-in cho Word

Giới thiệu Chemistry Add-in cho Word – MSDN blogs

Chemistry Markup Language – Wikipedia

Theo How-To Geek

Bài viết liên quan