Học sinh trường TH Hòa Bình tham gia vòng chung khảo và xét giải cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng Tỉnh Phú Thọ năm 2019