LỄ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018) CỦA CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH

LỄ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018) CỦA CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA  BÌNH