DANH SÁCH HS TUYỂN MỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

DANH SÁCH HS TUYỂN MỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

2000
DANH SÁCH LỚP 1 NĂM HỌC 2010 - 2011
STT
 
Họ và tên
 
Năm sinh
giới
Chỗ ở hiện nay
Số ĐT
Ghi chú
 
tính
Gia đình
 
1
Đào Nhật Minh
12/18/2004
Nam
Tiên Cát
 
Bán Trú
2
Đỗ Hải Nam
7/17/2004
Nam
Bến Gót
3.913.341
Bán Trú
3
Nguyễn Phi Hùng
12/17/2004
Nam
Bến Gót
3.913.341
Bán Trú
4
Nguyễn Thị Kim Chi
9/10/2004
Nữ
Sông Lô
 
Bán Trú
5
Mai Hoài Nam
1/2/2004
Nam
Bến Gót
3.912.045
Bán Trú
6
Ng. Phú Khánh Linh
6/28/2004
Nữ
Thanh Miếu
3.912.027
Bán Trú
7
Đỗ Hoàng Nhật
9/5/2004
Nam
Bến Gót
0168.665.1279
Bán Trú
8
Trần Thanh Huế
4/10/2004
Nữ
Bến Gót
3.862.452
Bán Trú
9
Nguyễn Thị Thu Hà
9/6/2004
Nữ
Bến Gót
3.910.247
Bán Trú
10
Nguyễn T.Hồng Nhung
1/9/2004
Nữ
Sông Lô
3.913.939
Bán Trú
11
Đỗ Hải Đăng
10/11/2004
Nam
Bến Gót
3.913.150
Bán Trú
12
Nguyễn Hữu Quyền
11/11/2004
Nam
 
 
 
13
Nguyễn Thị Thu Trang
6/19/2004
Nữ
Sông Lô
0972.614.833
 
14
Đào Hồng Phi
11/22/2004
Nam
Bến Gót
3.862.800
 
15
Nguyễn Thu Hằng
3/18/2004
Nữ
Bến Gót
3.911.426
 
16
Đặng Thuỳ Linh
9/9/2004
Nữ
Bến Gót
3.913.852
 
17
Trần D­ương Ngọc Mai
6/17/2004
Nữ
 
 
 
18
Đặng Thị Yến Hoa
7/18/2004
Nữ
Sông lô
3.912.561
 
19
Nguyễn Minh Hiếu
7/27/2004
Nam
Sông lô
3.912.719
 
20
Bùi Tuấn Khanh
3/19/2004
Nam
 
 
 
21
Hoàng Hà Yến Nhi
4/13/2004
Nữ
Bến Gót
 
 
22
Nguyễn Hoàng ánh
2/26/2004
Nữ
Bến Gót
 
 
23
Đỗ Cẩm Chi
12/28/2004
Nữ
Thanh Miếu
3911928
 
24
Nguyễn Thị Thu Trang
1/28/2004
Nữ
Sông Lô
 
Bán Trú
25
Tr­ơng Thị Hà Anh
11/20/2004
Nữ
Bến Gót
0976802986
Bán trú
26
Trần Thị Châm
3/31/2004
Nữ
Bến Gót
0912761131
Bán Trú
27
Nguyễn Thị Hồng Thuý
9/16/2004
Nữ
Sông Lô
 
Bán Trú
28
Trần Hoàng Thu Thảo
9/21/2004
Nữ
Thanh Miếu
 
Bán Trú
29
Vũ Hoàng Dũng
2/29/2004
Nam
 
 
Bán Trú
30
Nguyễn Thanh Hoa
7/3/2004
Nữ
Tân Dân
 
Bán Trú
31
Hoàng Minh Đức
6/9/2004
Nam
Thanh Miếu
0165.702.4521
 
32
Nguyễn Tiến Hùng
12/28/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
33
L­ơng Linh Chi
7/21/2004
Nữ
Bến Gót
 
 
34
Đỗ Ph­ơng Thảo
9/15/2004
Nữ
Thanh Miếu
 
 
35
Nguyễn Đức Long
8/18/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
36
Bùi Hồng Ngọc
1/7/2004
Nữ
Thanh Miếu
2.240.937
 
37
Bùi Tiến Toàn
5/28/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
38
Nguyễn Thị Ngọc ánh
3/9/2004
Nữ
Sông Lô
 
 
39
Tạ Khánh Duy
4/10/2004
Nam
Bến gót
 
Bán trú
40
L­u Trang Nhung
8/14/2004
Nữ
Bến gót
 
Bán trú
41
Đỗ Thiên Long
12/21/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
42
L­ơng Hoàng Thành
7/5/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
43
Phạm Thanh Xuân
2/28/2004
Nữ
Bến Gót
 
 
44
Nguyễn Đức Phư­ơng
7/3/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
45
Trần Thị Mỹ Linh
3/26/2004
Nữ
Thanh Miếu
 
 
46
Chu Thị Ph­ương Anh
1/11/2004
Nữ
Thanh Miếu
0129.495.7268
Bán trú
47
Hoàng Đức Anh
9/25/2004
Nam
Sông Lô
 
 
48
Lê Thị Bảo Minh
12/15/2004
Nữ
Thanh Miếu
3.863.253
 
49
Nguyễn Anh Tuấn
7/16/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
50
Nguyễn Tùng D­ương
10/29/2004
Nam
Bến Gót
 
 
51
Bùi Mạnh H­ưng
9/27/2004
Nam
Sông Lô
0975.970.336
 
52
Đỗ Chính Nghĩa
6/12/2004
Nam
Thanh Miếu
 
Bán Trú
53
Bùi Ngọc Quý
3/18/2004
Nam
Bến Gót
0168.455.9326
 
54
Đinh Đức Đăng
11/26/2004
Nam
Thanh Miếu
0168.385.2679
Bán trú
55
Nguyễn Thùy Linh
1/10/2004
Nữ
Thanh Miếu
3.911.372
Bán trú
56
Lê Anh Th­ư
4/30/2004
Nữ
Bến Gót
 
 
57
Vũ Minh Hiền
6/4/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
58
Nguyễn Ngọc Châu
5/26/2004
Nữ
Thanh Miếu
 
 
59
Nguyễn Minh Châu
10/2/2004
Nữ
Sông Lô
 
 
60
Phan Hải Đăng
3/16/2004
Nam
Sông Lô
 
 
61
Triệu ánh Minh
4/21/2004
Nữ
Bến Gót
0943927596
 
62
Hoàng Thúy Liên
11/10/2004
Nữ
Bến Gót
3910295
Bán Trú
63
Đỗ Xuân Hùng
12/23/2004
Nam
Bến Gót
 
 
64
Nguyễn Hồng ánh
7/20/2004
Nữ
Sông lô
3913984
 
65
Nguyễn Thu Trang
22/2004
Nữ
Thanh Miếu
 
 
66
Nguyễn Thành Đạt
6/8/2004
Nam
Thanh Miếu
01657518506
 
67
Đỗ Việt Bắc
12/17/2004
Nam
 
 
 
68
Nguyễn Hồng Sơn
1/17/2004
Nam
Thanh Miếu
3913583
 
69
Nguyễn Nh­ư Quỳnh
10/17/2004
Nữ
 
 
 
70
Nguyễn Việt Huy
5/2/2004
Nam
Bến Gót
 
 
71
Lê Ngọc Huyền Trang
8/7/2004
Nữ
Thanh Miếu
016866246929
 
72
Nguyễn Đăng D­ương
10/25/2004
Nam
Thanh Miếu
 
 
73
Nguyễn Tuấn Hùng
9/5/2004
Nam
Thanh Miếu
62370328
 

Bài viết liên quan