DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN MỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2018 -2019

Trường TH Hòa BìnhDANH SÁCH HỌC SINH  NĂM HỌC 2018 - 2019  
         
STTHọ và tênNăm sinhGiới TínhChỗ ở  
   TổKhu Phường  
1Khổng Thái An An21/03/2012NữTổ 29Hồng Hà 2Bến Gót   
2Lưu Mai Anh06/04/2012Nữ7Hòa Bình 1Bến Gót   
3Nguyễn Gia Bảo20/03/2012NamTổ 6 Hòa Bình 1Bến Gót  
4Đinh Ngọc Diệp06/10/2012Nữ Khu 7Sông Lô  
5Lê Thị Ánh Dương14/8/2012Nữ Khu 7Sông Lô  
6Phùng Minh Đạt25/11/2012Nam 12Hòa Bình 2Bến Gót   
7Đinh Ngọc Hải04/12/2012Nam Khu 7Sông Lô  
8Nguyễn Hữu Hải29/11/2012Nam Khu 8Sông Lô  
9Trần Thanh Hoa10/08/2012NữTổ 5Việt HưngBến Gót   
10Dương Ngọc Huân08/10/2012NamTổ 18Kiến Thiết Bến Gót  
11Nguyễn Đức Huy24/02/2012NamTổ 6 Hòa Bình 1Bến Gót  
12Phạm Gia Huy09/12/2012NamTổ 27 Hồng Hà 2Bến Gót  
13Trần Lương Hưởng19/8/2012NamTổ 22Hồng Hà 1Bến Gót  
14Trương Đình Khiêm18/01/2012NamTổ 17Kiến ThiếtBến Gót   
15Nguyễn Phương Linh15/10/2012NữTổ 15Kiến ThiếtBến Gót   
16Đỗ Đức Long04/09/2012Nam 9Hòa Bình 1Bến Gót   
17Đỗ Hải Long05/8/2012NamTổ 29 Hồng Hà 2 Bến Gót  
18Đỗ Thanh Mai04/07/2012NữTổ 34Khu 12Thanh Miếu  
19Lê Duy Minh26/02/2012NamTổ 17Kiến ThiếtBến Gót   
20Nguyễn Nhật Minh21/7/2012Nam7 Sông Lô  
21Phạm Hà My16/10/2012Nữ12Hòa Bình 2Bến Gót   
22Lê Giang Nam02/11/2012NamTổ 25Hồng Hà 2Bến Gót  
23Nguyễn Hải Nam28/03/2012Nam Khu 12Thanh Miếu  
24Nguyễn Minh Ngọc15/9/2012Nữ Khu 7Sông Lô  
25Đinh Khôi Nguyên29/08/2012Nam15Kiến ThiếtBến Gót   
26Quách Thị Bích Nguyệt25/10/2012Nữ25Hồng Hà 2Bến Gót   
27Lê Anh Quân03/12/2012Nam 29Hồng Hà 2Bến Gót   
28Nguyễn Chiến Thắng30/05/2012NamTổ 29Hồng Hà 2Bến Gót  
29Nguyễn Anh Thư28/10/2012Nữ12Hòa Bình 2Bến Gót   
30Nguyễn Ngọc Anh Thư11/08/2012Nữ Khu 7Sông Lô  
31Lê Anh Tuấn23/06/2012Nam52Khu 12Thanh Miếu  
32Nguyễn Ngọc Thanh Tùng15/02/2012Nam 12Hòa Bình 2Bến Gót   
33Nguyễn Cao Việt04/11/2012NamTổ 42Khu 4Nông Trang  
34Hoàng Hải Yến18/5/2012Nữ  Khu 8 Sông lô  
35Nguyễn Trần Bảo An18/12/2012NữTổ 27Hồng Hà 2Bến Gót   
36Nguyễn Lê Ngọc Anh31/05/2012NữTổ 10Hòa Bình 2Bến Gót   
37Trần Ngọc Anh13/09/2012NữTổ 17Kiến ThiếtBến Gót  
38Lê Hồng Ánh13/12/2012NữTổ 29Hồng Hà 2Bến Gót   
39Nguyễn Thùy Dương14/07/2012NữTổ 47Khu 11Thanh Miếu  
40Nguyễn An Gia Hân16/4/2012NữTổ 17Kiến ThiếtBến Gót  
41Nguyễn Văn Huy10/08/2012NamTổ 13Hòa Bình 2Bến Gót   
42Nguyễn Minh Khang13/03/2012NamTổ 10Hòa Bình 2Bến Gót   
43Trần Minh Khang05/09/2012NamTồ 25Hồng Hà 2Bến Gót  
44Đỗ Duy Khánh15/06/2012NamTổ 10Hòa Bình 2Bến Gót   
45Đỗ Gia Khánh28/06/2012Nam Tổ 10Hòa Bình 2Bến Gót   
46Nguyễn Huy Khánh08/07/2012NamTổ 11Hòa Bình 2Bến Gót  
47Lê Hải Long01/06/2012NamTổ 17Kiến ThiếtBến Gót   
48Trần Đại Đức Long20/12/2012NamTổ 22Hồng Hà 1Bến Gót  
49Đinh Văn Lục16/04/2012NamTổ 29Hồng Hà 2Bến Gót   
50Đỗ Hoài Nam06/09/2012NamTổ 11Hòa Bình 2Bến Gót   
51Nguyễn Kim Ngân14/7/2012NữTổ 28Hồng Hà 2Bến Gót   
52Nguyễn Kim Ngân04/11/2012NữTổ 14Kiến ThiếtBến Gót   
53Đặng Thái Ngọc23/10/2012NữTổ 21Hồng Hà 1Bến Gót  
54Đinh Bảo Ngọc30/7/2012NữTổ 13Hòa Bình 2Bến Gót   
55Lê Thị Hồng Ngọc31/3/2012NữTổ 21 Hồng Hà 1Bến Gót  
56Vũ Minh Ngọc09/04/2012NữKhu 9Thạch Sơn Lâm Thao  
57Nguyễn Minh Phúc23/10/2012NamTổ 20Hồng Hà 1Bến Gót  
58Bùi Thu Phương01/5/2012NữTổ 22Hồng Hà 1Bến Gót  
59Nguyễn Thanh Tâm27/10/2012NữTổ 6 Hòa Bình 1Bến Gót  
60Bùi Thu Thảo08/02/2012NữTổ 22Hồng Hà 1Bến Gót  
61Chu Phương Thảo26/02/2012NữTổ 17Kiến ThiếtBến Gót   
62Hứa Phương Thảo14/01/2012Nữ11AAnh Dũng Tiên Cát  
63An Mai Phương Thúy15/08/2012NữTổ 15Kiến ThiếtBến Gót   
64Nguyễn Lam Trường07/3/2012NamTổ 10Đoàn KếtBạch Hạc  
65Nguyễn Ánh Tuyết24/06/2012NữTổ 24Hồng Hà 2Bến Gót  
66Bùi Bảo Anh27/08/2012Nữ5Việt HưngBến Gót   
67Bùi Thị Lan Anh04/03/2012Nữ24Hồng Hà 2Bến Gót   
68Đỗ Quỳnh Anh28/08/2012NữTổ 14Kiến ThiếtBến Gót   
69Đặng Lê Gia Bảo15/02/2012NamTô 24Hồng Hà 2Bến Gót  
70Nguyễn Gia Bảo30/05/2012NamTổ 26Hồng Hà 2Bến Gót  
71Đỗ Minh Châu20/09/2012NamTổ 56Khu 14Thanh Miếu  
72Lê Khánh Chi11/12/2012NữTổ 5Việt HưngBến Gót  
73Đỗ Hương Giang01/6/2012NữTổ 10Hòa Bình 2Bến Gót   
74Phan Thị Hồng Hạnh11/02/2012NữTổ 5Việt HưngBến Gót  
75Bùi Duy Long06/10/2012NamTổ 51Khu 12Thanh Miếu  
76Nguyễn Hữu Long19/12/2012NamTô 29Hồng Hà 2Bến Gót  
77Đỗ Nhật Minh15/11/2012NamTổ 12Hòa Bình 2Bến Gót  
78Lê Khánh Ngọc12/9/2012Nữ Tổ 1Việt HưngBến Gót  
79Nguyễn Ánh Ngọc09/12/2012Nữ51Khu12Thanh Miếu  
80Phạm Trung Nguyên22/10/2012Nam18Kiến ThiếtBến Gót   
81Đào Thị Thanh Nhàn12/12/2012Nữ31Khu11Thanh Miếu  
82Nguyễn Quang Nhật11/09/2012NamTổ 11Hòa Bình 2Bến Gót   
83Chu Uyên Nhi30/5/2012NữTổ 18Kiến ThiếtBến Gót   
84Nguyễn Thị Hà Phương19/07/2012Nữ8Hòa Bình 1Bến Gót   
85Nguyễn Thị Minh Phương06/08/2012NữTổ 15Kiến ThiếtBến Gót   
86Vũ Minh Phương'02/10/2012NữTổ 20Hồng Hà 1Bến Gót  
87Trần Nhật Quang27/8/2012NamTổ 16Kiến ThiếtBến Gót   
88Đỗ Hồng Quân25/9/2012NamTổ 34Khu 12Thanh Miếu  
89Nguyễn Trần Anh Quân26/07/2012NamTổ 23Hồng Hà 1Bến Gót  
90Dương Ngọc Thành10/03/2012Nam17Kiến ThiếtBến Gót   
91Phan Tiến Thành23/10/2012NamTổ 53Khu 13Thanh Miếu  
92Nguyễn Bích Thuỷ'10/01/2012Nữ Tổ 2 Việt Hưng Bến Gót  
93Phạm Quỳnh Trang06/11/2012Nữ Khu 7Sông Lô  
94Thái Ngọc Bảo Trâm16/10/2012NữTổ 22Hồng Hà 1Bến Gót  
95Nguyễn Quang Tùng05/09/2012Nam22Hồng Hà 1Bến Gót   
96Hà Tú Uyên19/11/2012NữTô 24Hồng Hà 2Bến Gót  
97Phạm Thị Tường Vy29/03/2012Nữ8Hòa Bình 1Bến Gót   
         

 

Bài viết liên quan